Monday, November 14, 2011

Ngelmu Pring


Pring rekretek gumpang gamping ambrol
Ati kudu tetep, jo nganti uripmu kagol
Pring rekretek gumpang gamping ambrol
Urip po sing jejeg, nek ra eling jebol
Pring rekretek gumpang-gamping ambrol
Ati kudu tetep, jo nganti uripmu kagol
Pring rekretek gumpang gamping ambrol 
Urip po sing jejeg, nek ra eling jebol

Pring deling tegese kendel lan eling
Kendel mergo eling, timbang nggrundel nganti suwing
Pring kuwi suket
Dhuwur tur jejeg
Rejeki seret, rasah do buneg

Pring nori, urip iku mati
Kabeh sing urip mesti bakale mati

Pring apus, urip iku lampus
Dadi wong urip aja seneng apus-apus

Pring petung, urip iku suwung
Sanajan suwung nanging aja padha bingung

Pring wuluh, urip iku tuwuh
Aja mung embuh ethok-ethok ora weruh

Pring cendhani, urip iku wani
Wani ngadepi, aja mlayu mergo wedi

Pring kuning, urip iku eling
Wajib padha eling, eling marang sing peparing

Pring iku mung suket, ning omah asale seko pring
Usuk seko pring, caghak seko pring
Gedheg iku pring, linchak ugo pring
Kepang cetho pring, tampare yo mung pring
Kalo, tampak, serok, asale seko pring
Pikulan, tepas, tenggok, digawe nganggo pring
Mangan enak, mancing iwak, walesanne yo pring
Jangan bung nganggo gandrung, jebule bakal pring

Nak ngono pancen penting, kabeh sing neng nggon wit pring
Pancen penting tumraping, menungso sing do eling
Eling awake
Eling pepadhane
Eling patine
Lan eling Gustine

Wong urip kudu eling
Iso urip seko pring
Tekan titi wancine
Yo digotong nganggo pring
Bali neng ngisor lemah
Padha ngisor oyot pring
Mulane padha eling
Elingo sing peparing

Ora gampang tugel, mergo iso melur
Keno dinggo mikul, ning aja ketungkul
Urip kuwi abot, jo digawe abot
Akeh repot, sak truk ora amot

Mulane uripmu aja dha kaku
Mulur o pasrah o
Rasah do nesu
Aja mangu-mangu
Ning terus mlaku
Senajan ro ngguyu, aja lali waktu

Kowe bakal biso urip rekoso
Ning kudu percaya
Ugo sregep ndongo
Gusti paringono
Doning pangapuro
Marang kawulo ingkang kathah lepat lan dosa

Aja ngresulo
Aja wedi
Dudu kowe, ning Gusti
Sing mesti luwih ngerti
Ngatur urip lan mati
Nyukupi rejeki
Paring tentrem ing ati
Cukup sandang, pangan, papan, bakal mukti pekerti

>>>dinyanyi'in Rotra<<<


dhuwur tur jejeg

No comments:

Post a Comment